RODEN - Warmpjes zaten ze er bij vrijdagavond, het bestuur en diverse leden van de IJsclub Roden bij “Het Wapen van Drenthe”, om het jaar na te beschouwen en de cijfers op een rijtje te zetten. Daarbij werden de aftredende bestuursleden Jan Slenema, voorzitter, en Onno de Vries, beiden 25 jaar lid van de ijsclub, waarvan de prachtige baan is gelegen aan het Windgat, verrast met de Zilveren Schaats.

Jacob Slenema, zoon van Jan, is toegetreden tot het bestuur, dat zich binnenkort zal beraden wie de nieuwe voorzitter zal worden. Vermeldenswaardig is verder, dat het beton rond de nieuwe lichtmasten, met ledverlichting, is aangebracht en de masten binnenkort in de grond, dan wel beton, kunnen. Of de kantine nog onderhanden
genomen zal worden, is nog een heikel punt.

Het water zal op de baan stromen, als er vorst op komst is en de ijsmeesters, die een pluimpje verdienen voor hun vele nuttige werk, zullen zorgen dat de baan dan in perfecte conditie is.

Bij de verloting, met traditioneel veel vleesprijzen, ging de eerste prijs, een paar ijzersterke noren, naar Mark Barkhof. Nadat voorzitter Jan Slenema z’n voorzittershamer voor de laatste keer gebruikte, waren de kaarten inmiddels geschud
en kon worden begonnen met het geliefde spelletje, want klaverjassen en ijsclub Roden horen onafscheidelijk, al sinds mensenheugenis, bij elkaar….!!

Tekst/foto's Roel Lubbers©