Kennisinstituut Telos heeft op basis van 132 indicatoren voor de 6e keer de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uitgebracht. De gemeente Noordenveld behaalt een 2e plek.

Wethouder Kirsten Ipema: “Wij zijn erg trots op het behalen van de 2e plek. Zeker ook omdat het niet alleen over energie en groen gaat, maar ook over de sociale kant van duurzaamheid. Dit is een mooie basis om verder te werken aan onze duurzame ambities.”

De Nationale Monitor 2019 heeft een overzicht van alle 355 gemeenten. De monitor gaat over duurzaamheid in brede zin, waarbij Noordenveld onder andere op ecologie en op sociaal-cultureel vlak goed scoort. De duurzaamheidscore geeft aan in hoeverre gemeenten er in slagen een reeks van duurzaamheidsdoelstellingen op ieder van de 3 P’s te realiseren (People, Planet en Profit). Vorig jaar stond Noordenveld op de 17e plaats in de Nationale Monitor.