De bestuurders van de Noord-Drentse Natuurijsverenigingen waren dinsdagavond 12 november op bezoek bij de in 1920 opgerichte “IJsclub Zeijen” te Zeijen.

We zullen in 2020 nog veel vernemen van de 100-jarige “IJsclub Zeijen” aan de Hoofdstraat 40 te Zeijen De bijzonder grote natuurijsbaan was deze winteravond perfect in het licht gezet in het prachtige natuurgebied bij Zeijen. Elk jaar heeft elke ijsvereniging niet alleen haar jaarvergadering, maar oriënteren de bestuurders, die allen lid zijn van de KNSB, zich ook op nieuwe mogelijkheden en kansen voor hun vereniging. Het leren en stimuleren van elkaar is de basis van deze jaarlijkse bijeenkomsten.

De voorzitter van de “IJsclub Zeijen” dhr. Daniël Eisen heette de afgevaardigden welkom en hij vertelde uitgebreid over de historie en de jubileum plannen van de IJsvereniging. Zeijen is zeer actief en heeft een kantine accommodatie welke ook gebruikt wordt door “Zeijerwiek” . De leden welke de vereniging ondersteunen, kunnen zich niet beter wensen. De mooie (bijna) 400 meterbaan, wordt ook gebruikt voor o.a. ringsteken, ijshockey, ijsdisco, priksleeën en schoolschaatsen. Het schoolschaatsen is één van de mooie afspraken met de Boermarke (de eigenaar van de grond). Het perfect onderhouden materieel, om te zorgen voor een mooie ijsvloer, staat in de vorstvrije accommodatie. Alle soorten sneeuw verdwijnen, met de vele schuiven, borstels, blazers en bezems “als sneeuw voor de zon”.

De sprekers op deze avond waren de heren Mark Nijhof en Gerard Zeemans van Waterschap Noorderzijlvest. Zij gaven ons een mooie kijk op het water en ijsbeheer in Nrd. Drenthe. En de bereidheid van het Waterschap om voor en tijdens een ijsperiode mee te denken en mee te werken aan de voorwaarden om te komen tot betrouwbaar ijs. En schaatspret voor ons allen. Voor alle bestuurders was deze lezing een mooie stimulans om goed voorbereid het ijs op te gaan. Na de pauze werden de bezoekers buiten door het bestuur geïnformeerd over het perfecte machinepark van ijsclub Zeijen, wat buiten onder de schijnwerpers stond. De heren Mark Nijhof en Gerard Zeemans van Waterschap Noorderzijlvest werden bedankt door de voorzitter dhr. Evert Jan Beetstra en kregen een gepaste waardering mee naar huis. Alle Tamminga (secr. van de ijsver. Aolgloep te Vries), mocht de jaarlijkse contributie innen, en deed verslag van een positief jaar, met € 11,- extra in de boeken. Dat deze “Rayonhoofden bijeenkomst een grote aantrekkingskracht heeft, mag blijken uit de mooie opkomst op deze jaarlijkse leerzame bijeenkomst. Dhr. Evert Jan Beetstra zat sinds 2013 in het bestuur en nam deze avond afscheid van het bestuur, de vrijgekomen plek wordt ingevuld door dhr. Daniël Eisen, hij wordt secr./ Penningm. en Alle wordt Voorzitter, beide heren kregen een mooi applaus voor de bewezen diensten en de kansen voor de toekomst. Sinds vorig jaar is het schaatsen officieel benoemd is als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Het steekt de Rayonhoofden dat er in Drenthe nog steeds geen overeenstemming is over een nieuwe kunstijsbaan. Dit zal zeker een onderwerp zijn voor de Jaarlijkse KNSB bijeenkomst in Westerbork op 21 nov. a.s. Tijdens het slot deel van de vergadering werden de vaardigheden van de ijsmeesters aan elkaar uitgewisseld en er werd veel aandacht geschonken aan de techniek en de organisatie van de “ijsclub Zeijen” . Ook werd stilgestaan bij: vergunningen, veiligheid, gezondheid, milieu, energievoorzieningen, opleidingen, en de 2 gratis schaatsdagen in Kardinge op 28 december 2019, en op 22 februari 2020

De “IJsclub Zeijen” heeft er zeker aan bijgedragen dat de ijsmeesters de komende maanden maar één zelfverzekerd verlangen hebben, een zeer strenge winter met sneeuw en veel ijspret. Tot slot werden dhr. Daniël Eisen en zijn medebestuurders bedankt Alle Tamminga (de nieuwe Voorzitter) voor de gastvrije ontvangst. De grote vraag: Wanneer komen al deze regionale “Rayonhoofden” nu echt in actie? Je mag het ze vragen, ze hebben immers kennis van ijs, sneeuw en kou. De Rayonhoofden gaan op 10 nov. 2020 weer samenkomen, bij de ijsvereniging Nooitgedacht-Langelo. Het onderwerp is dan Verlichting en E-Techniek
De foto's zijn gemaakt door : Aletta Weelinck