RODEN - Op 11 november hield de Historische Vereniging ROON haar jaarvergadering. De voorzitter kon zo’n 70 leden verwelkomen. Aftredende bestuursleden waren Ep Krijthe (voorzitter) en Kees v.d. Meulen. Voor hen in de plaats zijn Tiny Renkema-Kemkers, Jan Klaren en Jan Kemkers Wzn. gekozen. Anne Ananias neemt het voorzitterschap op zich en Jan Klaren wordt de nieuwe penningmeester.

Ep Krijthe gaf in zijn toespraak aan dat hij met veel plezier bestuurslid is geweest. Hij wenste de vereniging nog veel succes. Aan het eind van de avond haalde Anne Ananias herinneringen op aan het voorzitterschap van Ep Krijthe zoals ons nieuwe onderkomen in het Koetshuis.

Na het officiële gedeelte nam Abel Darwinkel het over en vertelde over de verschillende streektalen in onze provincie. En er zijn heel veel verschillen. Aan het eind werden de aanwezigen getest door middel van een kleine quiz.
Gezegd kan worden dat het een leuke, leerzame avond was.