In dit overzicht ziet u in één oogopslag waar het geld op de gemeentelijke rekening vandaan komt en waaraan we dat uitgeven. Het is opnieuw gelukt om de begroting met een positief bedrag te sluiten. Binnen de begroting is financiële ruimte voor investeringen, om ambities en plannen uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Voor nieuw beleid is dit in 2020 € 328.000.

Om meer financiële ruimte voor de ambities te krijgen, is er een totaalpakket aan keuzes gemaakt. Zo hebben we het tempo van investeringen aangepast, proberen we diverse budgetten te verlagen en de gemeentelijke inkomsten te verhogen.

Het college van burgemeester en wethouders