In verband met de Drenthe 200 op 28 december 2019 hebben burgemeester en wethouders besloten om de volgende maatregelen te treffen: het plaatsen van borden C01, RVV 1990 (geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen) op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening het betreft:

- Brink, ter hoogte van de Jan Fabriciuslaan tot aan de Heerestraat met inrijverboden vanaf de zijwegen van de Brink, te weten:
• Zuidenveld;
• Beek en Bosch;
• Jan Fabriciuslaan;
• Windgat.

De verkeersmaatregelen gelden op 28 december 2019 van 03.00 uur tot 29 december 2019 03.00 uur of zoveel langer of korter als nodig.