Er moesten gisteravond veel stoelen worden bijgezet bij het maandelijkse treffen van Alzheimer Café Noordenveld. Een volle zaal werd door Arenda Krol, 1e Geneeskundige bij Zorggroep Drenthe, meegenomen in de verschillende vormen van dementie. En dat deed ze in zeer begrijpelijke en goed toegankelijke taal.

Bij wat is dementie stond op haar sheet “Het niet meer weten hoe het leven loopt.”
Vervolgens vertelde ze aan de hand van allerlei herkenbare voorbeelden waarin zich dit kan uiten. Arenda ging in op de verschillende vormen van dementie en gaf hierbij de kenmerken van met name vasculaire dementie, Parkinson dementie, Lewy Body dementie en Fronto temporale dementie. In duidelijke bewoordingen merkte ze op dat er geen behandeling is voor de ziekte dementie en dat deze er de komende jaren ook niet gaat komen.

Behandeling is alleen gericht op klachten en gedrag. Ze vond het erg belangrijk om nog in te gaan op de gevolgen van de ziekte voor partner en naasten. Er moet veel aandacht zijn voor hen die mantelzorger worden. Het heeft zoveel invloed op hun dagelijks leven en we moeten ervoor waken dat zij niet in een isolement komen.