Wethouders Kosters, Ipema en Westendorp gaven vandaag een gastles ‘Respectvol samenleven’ op diverse scholen in gemeente Noordenveld. Dit deden ze in het kader van de Week van Respect. Dit jaar staat de Week van Respect in het teken van ‘Alles is gekleurd’.


Wethouders en leerlingen in gesprek over meningen en verschillen

“We hoeven elkaar niet altijd van onze mening te overtuigen. Onze meningen mogen gewoon naast elkaar bestaan. Verschillen mogen er zijn.” De wethouders willen jongeren hiervan bewust maken: “Via de gastlessen laten we zien dat het belangrijk is om je in te zetten voor een sociaal veilige samenleving. Een samenleving waarin kinderen en jongeren zich thuis kunnen voelen en waar zij actief aan deelnemen en respect hebben voor elkaar. En dat begint met luisteren naar elkaar en openstaan voor een ander. Welke kleur hij of zij ook heeft, of wie je ook bent. We hebben respect hebben voor elkaars mening.” Ook raadsleden Tineke Nieboer en Anita van der Noord verzorgden beide een gastles.Via gastlessen extra aandacht voor belangrijke thema’s

De gemeente Noordenveld zet zich samen met inwoners in, voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen ongeacht wie je bent of hoe je in het leven staat. Ook op de scholen zijn sociale veiligheid en burgerschap een belangrijk thema. Respect voor elkaar is hierbij een belangrijke voorwaarde. Via de gastlessen wordt deze week dus extra aandacht aan deze thema’s geschonken. De scholen die in Noordenveld meedoen zijn: basisschool de Tandem, OBS ‘t Spectrum, De Marke en CBS de Parel.Week van Respect

Door middel van deze gastlessen en andere activiteiten op scholen, sportclubs en in de wijk, draagt de Week van Respect in heel Nederland bij aan een respectvolle samenleving waarin iedereen meedoet. Meer informatie over de Week van Respect is te vinden op www.weekvanrespect.nl.