Anita van der Noord is vorig jaar gestart met de actie Heel Noordenveld Zoemt. Afgelopen jaar en dit voorjaar zijn diverse acties uitgevoerd voor de bijen en insecten. Zoals bekend is de stand van de wilde bijen en insecten dramatisch gedaald. Er is een sterke behoefte aan meer biodiversiteit, bloemen en natuurlijk groen. Omdat ook inwoners daar een belangrijke bijdrage in kunnen leveren zijn we samen met IVN Roden Norg de actie Heel Noordenveld Zoemt gestart. Ons doel is de aanleg van een denkbeeldig bloemenlint door de hele gemeente, met hulp van bewonersinitiatieven. De gemeente ligt, zoals in zoveel plaatsen, vol met zinloos gras. Daar kunnen veel meer bloemen in, daarom is de actie dit jaar uitgebreid. Met behulp van subsidies van de NAM en Provincie Drenthe gaan we 10.000 m2 gras vervangen door wilde bloemen. We hebben daarvoor wilde bloemenmengsels van de Cruydt Hoeck gekocht en helpen initiatiefnemers bij de aanleg.Afgelopen zaterdag gingen we van start bij het eerste bewonersinitiatief van de Vijversburg in Norg. Samen met bewoners hebben we 400 m2 grasveld geplagd. Daarbij zijn opnames gemaakt door TV Drenthe voor het tv-programma Roeg. Aanstaande zaterdagavond 9 november wordt het uitgezonden.Het afplaggen van graszoden is zwaar werk. We zijn daarom zeer verheugd dat de gemeente ons bij de Vijversburg een handje helpt, zodat de bewoners straks op tijd alles hebben ingezaaid. Een mooie opsteker en een mooie aanzet voor het ecologisch bermbeheer dat de gemeente de komende jaren verder wil uitbreiden. Samen maken we ons sterk voor de bloemen en de bijen.Komend voorjaar gaan we het bloemenlint verder uitbreiden in Nietap, Terheijl, Roden, Nieuw-Roden, Peize en Lieveren. Laat heel Noordenveld zoemen, ook in uw eigen tuin!Roeg – TV Drenthe, 9 november, 17.11 uur, wordt elk uur herhaald.