November is in Noordenveld de Maand van de Mantelzorg. Diverse activiteiten worden georganiseerd als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers. Alle mantelzorgers worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Een overzicht van de activiteiten:
Dag van de Mantelzorg
Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld en WiN organiseren op dinsdag 12 november een activiteit vanwege de Dag van de Mantelzorg. Het wordt gehouden bij café Ensing, Hoofdstraat 52 in Peize. Een moment voor mantelzorgers om te ontspannen en even niet te zorgen. De inloop is om 9.45 uur. Deddie en de Mamma’s treden op en de ochtend wordt afgesloten met een Stamppotbuffet. Aanmelden vóór 6 november. Als het voor de mantelzorger een goede oplossing is om degene voor wie wordt gezorgd mee te nemen naar de bijeenkomst, dan is dat prima.

Informatieavond over de 8-wekelijkse mindfulness-training voor mantelzorgers die in januari 2020 van start gaat. Op donderdag 14 november, 19.30 – 21.30 uur in het Inwonersplein, Schoolstraat 50, Roden. Graag aanmelden vóór 9 november. Mantelzorgers die de training hebben gevolgd, geven aan dat ze er veel aan hebben, zoals beter kunnen omgaan met stress en piekeren.

De rozenactie is dit jaar veranderd. Iedereen kan voor een mantelzorger een roos ophalen en in gesprek gaan over mantelzorg. Op woensdag 13 november van 10.00 uur – 12.00 uur in De Brinkhof, Brink 1 in Norg en op donderdag 14 november van 10.00 uur – 12.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur in Dorpshuis De Essen, Esweg 2 in Peize en in Trefpunt Scheepstra, Schoolstraat 1 in Roden.
Graag aanmelden vóór 6 november

Muzikale avond Een verrassende, ontspannen avond met Hans, ‘de liedjesman’. Bekende liedjes meezingen of luisteren met Hans ten Klooster en zijn gitaar, versierd met gedichtjes en verhaaltjes. Een avond met liedjes van toen & later, 70-er, 80-er jaren, maar ook jonge Nederlandse liedjes, wat serieuze of een beetje prikkelende. Laat je verrassen en meenemen in liedjes en muziek. Deze bijeenkomst is voor mantelzorgers, voor degene die worden verzorgd en voor andere belangstellenden. Wees welkom!
Op dinsdag 19 november van 19.30 tot 21.30 uur in Café Langelo, Hoofdweg 10, Langelo. Graag aanmelden: vóór 18 november

Ontbijtjes
Wilt u een mantelzorger verrassen met een ontbijtje? Op donderdagochtend 21 en 28 november maken leerlingen van De Esborg een speciaal ontbijtje klaar voor mantelzorgers. Deze worden tussen 9.00 en 10.00 uur door vrijwilligers bij de mantelzorgers thuisgebracht. Bent u mantelzorger of kent u iemand die u een ontbijt wilt aanbieden, dan kunt u dit doorgeven bij WiN. Graag voor 14 november aanmelden bij WiN. Alle bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie bij WiN: 050-3176500. Aanmelden kan via aanmelden@welzijninnoordenveld.nl