Op 13 november 2009 werd de politieke partij Lijst Groen Noordenveld (LGN) opgericht. Inmiddels bestaat de partij bijna tien jaar en daar wordt de nodige aandacht aan besteed. Als eerste activiteit wordt er op zaterdagmiddag 9 november 2019 een wandeling georganiseerd, vanaf 14:45 uur bij De Zwerfsteen in Roderesch.

Als tweede is er voor leden van LGN en voor belangstellende niet-leden op maandag 18 november een bijzondere openbare ledenvergadering in de Pompstee, Brink 25 in Roden. Daarvoor zijn sprekers uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen over een duurzame toekomst voor en in de dorpen in Noordenveld.

Emile Suringar, Ontwikkelaar Circulaire Economie van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe komt spreken over het verkleinen van de Drentse voetafdruk. En Elly van der Klauw, Projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland, houdt een inleiding over demografische veranderingen, en wat dat voor gevolgen heeft, zoals op zorg, energietransitie, vervoer. Vervolgens is er een borrel met muziek, om bij na te praten met de inleiders en de andere aanwezigen.

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
Aanmelding is niet verplicht, alle belangstellenden zijn welkom. Om ongeveer in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, is het verzoek om uw komst te melden voor 14 november bij het secretariaat van LGN, H. Scheepstrastraat 15, 9301 HJ Roden, e-mail w.venekamp@outlook.com.

Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Jubileumgiften zijn natuurlijk van harte welkom op NL07 RABO 0155 1597 71 ten name van Lijst Groen Noordenveld.

Bestuur en fractie van Lijst Groen Noordenveld