Roden - Het geweldigste plein van Nederland. Dat lezen we in de Valkinfo van de Openbare Dalton Basisschool “Het Valkhof” aan de Schonauwen te Roden. Een paar jaar geleden begon de schoolleiding al na te denken over een groen schoolplein. Het nodige groen was wel aanwezig, maar raakte ietwat “versleten”. Geldgebrek speelde vooralsnog parten.

Een projectplan, waaraan onder andere ook ex-schaatser Gerard Kemkers meewerkte, werd gemaakt en sponsoren werden gezocht. Het resultaat mocht er zijn, want schoolbestuur Opon, Jantje Beton, De Emmaplein Foundation, de gemeente Noordenveld en de Rabobank waren maar wat graag bereid een steentje bij te dragen.
Het bedrijf Greensytes speelde een grote rol in de aanleg.

De leerlingen mochten meedenken over het ontwerp van het groene schoolplein. Veiligheid was een belangrijk thema in het geheel.
Op de eerste dag van november was het groot uur U aangebroken en werd de officiële opening verricht. Na een openingswoord van Coos Boerma, een afgevaardigde van het IVN en een vrolijk dansje van groep 8, mocht wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld het fraaie rode lint met een heggenschaar door midden knippen.

Hierna gingen alle leerlingen in groepen aan het werk om dingen te maken die natuurlijk leven( vogels en insecten) op het plein stimuleren; van vetbollen tot een reusachtig insectenhotel en het planten van bloembollen.

Kortom: een plein waar “Het Valkhof” trots op mag zijn en nog jaren van kan genieten!

Foto's© Roel Lubbers