Roden - Inwoners en bedrijven van de gemeente Noordenveld gaan steeds verder en meer milieubewuster om met afval. Het huidige brengstation is echter niet meer toegerust om deze toegenomen (afval)stromen in te nemen, dan wel te verwerken tot producten met een waarde, de grondstoffen. Ook het toenemend aantal voertuigen op het huidige brengstation is een grote punt van zorg. De huidige gemeentewerf voldoet bouwkundig en Arbo technisch niet meer aan de gestelde eisen en het energie(ver)gebruik is hoog.

De locaties in Norg en Peize worden nu alleen nog gebruikt voor opslag en voor specifieke servicemomenten zoals takkendagen, compostdagen etc. Voor de dienstverlening vanuit beheer is het niet nodig locaties decentraal in de gemeente te behouden. Voor het brengstation ligt dit genuanceerder. Vooral voor de kleine afvalstromen, zoals elektrische apparaten, een blikje verf, oude medicijnen, blik en ijzer is het van belang om een brenglocatie dichtbij te hebben om de drempel voor afvalscheiding zo laag mogelijk te maken. Dit wordt opgelost met een mobiel brengstation dat op gezette tijden in dorpen, buurten en wijken wordt geplaatst.
Voor het organiseren van de takkendagen en compostuitgifte is ook geen vaste locatie nodig. Er zijn plekken, zoals bijvoorbeeld parkeerterreinen beschikbaar om deze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Het advies is een gecombineerde brengstation en werf zodat er een plaats is waar de inwoners hun vragen over zowel afval als het Beheer van de Openbare Ruimte terecht kan. Daarnaast is de belasting van de omgeving beperkter vanwege de gezamenlijke toegangswegen en kan de bedrijfsvoering efficiƫnter worden uitgevoerd. Voorstel is om de voormalige wijkposten in Roden, Norg en Peize te sluiten en te kiezen voor de locatie Ekkelkamp. De keuze is gebaseerd op het feit dat deze kavel in eigen bezit is van de gemeente en de locatie goed bereikbaar is, het een zichtlocatie is en, mocht dit noodzakelijk zijn, dichtbij het oude brengstation is. Voor de locatie aan de Ekkelkamp moet nog wel een nadere uitwerking komen van de kwaliteitseisen.