Roden - Net als voorgaande jaren zijn de schapen van schaapsherder Nico Buitenkamp bij de Christelijke Basisschool “De Hoeksteen” om ze rond hun school te laten lopen. Ze zullen daar zo'n drie dagen gaan grazen. Natuurlijk ook voor de kinderen weer een hele happening dat de schapen voor de ruiten langslopen tijdens de lessen.

Binnenkort als de schapen klaar zijn met begrazen op de diverse plekken in Roden worden de groepen tot een kudde samengevoegd. Het plan dan is om de kudde te voet dwars door Roden naar hun winterbestemming te brengen. Dit zal gebeuren met bordercollies en verkeersbegeleiders. De winterbestemming heeft voldoende landerijen waar de drachtige schapen graag staan te grazen. Natuurlijk zullen we daar ook weer verslag van doen.