Per 2019 is de stichting Landgoed Mensinge gesplitst in twee stichtingen: stichting Museum Havezate

Mensinge en stichting Theater de Winsinghhof. Reden op de gemeentelijke opdracht en de subsidie- uitvoeringsovereenkomst ook aan te passen voor de separate stichtingen.


De aangepaste opdracht en de subsidieovereenkomst voor st. Theater de Winsinghhof is gebaseerd op de meest recente opdracht en overeenkomst met de stichting Landgoed Mensinge (2018-2019).

Er zijn enkele aanpassingen gedaan in de uitvoeringsovereenkomst op basis van de ervaringen die er inmiddels zijn met de bedrijfsvoering van de gesaneerde stichting Theater de Winsinghhof. De belangrijkste wijziging is dat er geen maximum meer genoemd is voor de theater- en filmvoorstellingen. Reden hiervoor is dat het maximum de verdiencapaciteit van het theater beknot. Met name de extra te
boeken voorstellingen naast het vaste aanbod van een theaterimpresariaat, is voor de Winsinghhof financieel aantrekkelijk (voordeliger) en het is jammer indien dit niet kan wanneer men al aan het maximum aantal voorstellingen zit. Daarnaast is het aftrekken van de inkomsten uit horecapacht van de gemeentelijke subsidie uit de overeenkomst gehaald, conform het besluit op 13 augustus 2019.
Met deze wijzigingen heeft de Winsinghhof wat meer armslag om als theater te ondernemen en te bouwen aan een betere reservepositie.