Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

- Tapas 13, Hoofdstraat 13a, 9321 CB te Peize.

De melding heeft betrekking op het oprichten van een restaurant.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.