Het hele jaar door werken de wijkteams van de afdeling Beheer aan een prettig leefklimaat in onze gemeente. In de herfst, wanneer het blad weer van de bomen valt, gaat veel aandacht en tijd naar het schoonhouden van de straten en voetpaden. Zo houden we de wegen veilig en begaanbaar.

Dorp voor dorp, wijk voor wijk en straat voor straat worden de bladeren opgeruimd Vanaf eind oktober gaan we met teams de woonwijken door om het blad van de (voet)paden en gazons te verwijderen. In deze ronde nemen we al het blad mee dat afkomstig is van de gemeentelijke bomen. We gaan 2 keer door alle dorpen en wijken om al het blad op te ruimen. We kunnen helaas niet precies zeggen wanneer de teams in uw straat zijn. Voorkom wateroverlast door blad

Door veranderende weersomstandigheden worden de regenbuien heviger. Er valt een
grotere hoeveelheid water in een keer. Deze hoeveelheid water moet via sloten, greppels en de riolering worden afgevoerd. Blad dat in sloten of greppels ligt, leidt tot verstopping en stremming van de afvoer van het water, waardoor overlast kan ontstaan.

Blad als beschermlaag in de tuin
Blad dat is gevallen kunt u in de winter tussen de beplanting laten liggen in de tuin. De gevallen bladeren werken als een deken tegen de vorst voor de planten. Ook is het blad goed voor het bodemleven en het zorgt bovendien voor minder onkruid.

Waar kan ik het overtollig blad kwijt?
U kunt het blad dat u zelf verzamelt in de groene gft-container kwijt of in de bladbakken die op een aantal plaatsen staan. Deze bladbakken worden op vaste momenten leeggehaald, dus niet op afroep. Daarnaast kunt u het blad op kleine hopen aan de kant van de straat laten liggen, wij nemen deze dan mee in onze opruimronde.

Begrip en medewerking
Om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, vragen wij u om uw auto tijdelijk te verplaatsen wanneer u hoort of ziet dat de teams in uw straat aan het werk zijn. Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige hinder kunnen veroorzaken, maar rekenen op uw begrip en medewerking. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via 050 - 50 27 333.