RODEN - Op maandag 14 oktober 2019 om 19.30 uur organiseren we in de Pompstee de eerste Roner avond van dit seizoen! Het thema voor deze avond is: De Onlanden. De heer W. Schröder, natuurgids in de Onlanden, zal een inleiding houden over de bijzondere natuur in De Onlanden. Hierna zal de heer J. Nicolay, vertellen over de geschiedenis van De Onlanden.

Hij is de auteur van het boek “Huisplaatsen in de Onlanden” . Dit prachtige boek gaat over het archeologisch onderzoek, verricht door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen en is in de zaal te koop.

Door € 8,00 te betalen bij de ingang van de zaal, krijgt u twee kopjes koffie/thee met koek of cake en één consumptie. Ook niet-leden zijn van harte welkom.