Noordenveld - Eind augustus kreeg Noordenveld het bericht dat de uitkering uit het gemeentefonds negatief werd bijgesteld. In het meest negatieve scenario moest de gemeente rekening houden met een tegenvaller van € 1,6 miljoen voor de begroting van 2020. Het college heeft daarom zorgvuldig geprobeerd om binnen dit nieuwe kader tot een sluitende begroting te komen. Dat is gelukt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de begroting 2020, positief sluit met een bedrag van € 25.000.

 

Keuzes, kostenbeheersing en verhoging gemeentelijke inkomsten

“De afgelopen weken hebben we een aantal mogelijkheden bekeken om het dreigende tekort terug te dringen, zoals het bijstellen van de ambities en de plannen uit het Meerjarig Uitvoeringsprogramma (MUP), het beheersen van kosten en het verhogen van de gemeentelijke inkomsten. Dit heeft geleid tot een totaalpakket aan keuzes” vertelt Wethouder financiën Alex Wekema.

 

De meeste plannen kunnen doorgaan

Ondanks de financiële tegenvaller is er binnen de begroting ruimte voor investeringen en om ambities en plannen uit het MUP te realiseren. Sommigen plannen gaan (vooralsnog) niet door, andere zijn later in de tijd gepland. “Zo starten we komend jaar niet in 3, maar in 2 nieuwe wijken met duurzame wijkvernieuwing. En hebben we het tempo van de investeringen in scholen, sportaccommodaties en het centrum van Roden bijgesteld.” Hierbij blijft de kwaliteit van de voorzieningen intact en er zijn geen beslissingen genomen met onomkeerbare gevolgen voor de toekomst.

 

Gemeentelijke belastingen en tarieven

Wekema: “Na jaren waarin de Onroerende Zaak Belasting (OZB) niet is gestegen, ontkomen we er niet aan om inwoners te laten meebetalen aan het realiseren van de ambities.”Het betekent dat de OZB (bovenop de indexering van 1,5%) met 4,5% wordt verhoogd. “Uiteraard vinden we dit vervelend. Maar de riool- en afvalstoffenheffing stijgen niet. In totaal hebben we hiermee de gemiddelde lastenverhoging voor onze inwoners weten te beperken. Voor een gezin met een woning van gemiddelde waarde komt dit neer op een stijging van € 15,25 per jaar.”

 

Raad

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 4 november 2019 en stelt de begroting vervolgens vast. Tijdens de commissievergadering van 30 oktober 2019 is het voor inwoners en organisaties mogelijk om in te spreken op de begroting