Uit de Geschiedenis van Roden: De moord op Grietje Johanna Hellinga.

Deel 8.

Door: Tjerk Karsijns.

Met de vandaag gepubliceerde moordliederen komt er een einde aan het verhaal over de in Roden gepleegde misdaad. Veel kranten publiceerden destijds over de moord, die een grote impact had in ons land. Naast de mensen met interesse in de geschiedenis waren diverse instellingen, archieven en gemeenten uw schrijver ter wille om zoveel mogelijk gegevens rond het drama in Roden boven water te krijgen. Zonder die hulp is een onderzoeker vleugellam. Groot is dus de dank.

Niet alles is gepubliceerd. Zoals reeds geschreven was er steeds de afweging omtrent wat wel en niet op de site moest worden gezet. Misschien is al te veel van het pad afgeweken. Veel zaken zijn (wellicht al te) breed uitgemeten.

Er kwamen enkele vragen over de epiloog. Die is, omdat het een (ver) zijpad is in de moordzaak te Roden, niet gepubliceerd. Hij gaat dieper in op een ingrijpende, in 1858 plaatsgevonden gebeurtenis in het leven van Grietje Wobbes Gaaikema, toen zij pas enkele jaren was getrouwd met Klaas Hellinga. Ook toen betrof het een kindermoord die, met de gedachte daaraan, de weduwe er niet van weerhield haar dochter van het leven te beroven.

Verschillende archieven in ons land hebben gevraagd het complete verhaal, inclusief de “zijpaden” en de foto’s te mogen ontvangen en op te slaan. Natuurlijk zal aan die vraag worden voldaan.

Alvorens een en ander wordt afgerond is het nog even wachten op nadere berichten uit Amerika, het land waarheen Niklaas Sterenberg emigreerde. Die gegevens zullen het verhaal nog completer maken.

Binnen afzienbare tijd zullen er nog enkele verhalen op de site ditisroden.nl verschijnen, op dezelfde wijze gepubliceerd als de moordzaak.

Foto uit het foto-archief van Kor A Hagenouw.

Deel 8, De moord op Grietje Hellinga

Vorige delen teruglezen.

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7