Geen aftrekposten maar toch geld terug, belangrijk bericht voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Meestal verandert uw inkomen als u de AOW-leeftijd bereikt. Wordt uw inkomen lager? Grote kans dat u meer toeslag krijgt. Of misschien kunt u nu ook een andere toeslag krijgen, waarvoor uw inkomen eerst te hoog was. Krijgt u nu nog geen toeslag? Straks hebt u er misschien wel recht op. Hebt u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken in uw aangifte en hierdoor weinig of geen belasting betaald?

Dan hebt u mogelijk recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Hebt u misschien AOW én pensioen? Let er dan op dat maximaal één van uw uitkeringsinstanties de loonheffingskorting toepast. Want anders ontvangt u te veel loonheffingskorting over uw uitkering en kan het zijn dat u later alsnog moet bijbetalen. De loonheffingskorting bestaat uit de heffingskortingen die u krijgt op uw belasting omdat u gewerkt hebt. Uw uitkering is daardoor hoger.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor teruggave en/of een toeslag? In de maand oktober is het ‘Inloopmaand teruggave' bij Welzijn in Noordenveld. De mannen van de Belastinghulpdienst zijn op dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aanwezig bij het Inwonersplein. Zij brengen een onkostenvergoeding van 10,- in rekening in het geval zij u helpen bij het doen van een aangifte of het indienen van een aanvraag voor toeslagen. Berekenen of u in aanmerking komt voor teruggave kost niets. Foto Pexels