Noordenveld timmert hard aan de weg om een inclusieve gemeente te zijn. Een gemeente waarin iedereen er toe doet en iedereen op voet van gelijkheid kan meedoen. Gemeente Noordenveld geeft actief uitvoering aan het VN Verdrag Handicap en dit doen zij samen met ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noordenveld. Zij hebben een Lokale Inclusie Agenda, een uitvoeringsagenda en werken nauw samen met ervaringsdeskundigen om te komen tot inclusief beleid. Daarmee is Noordenveld toe aan de volgende logische stap, namelijk het ondertekenen van het manifest "Iedereen doet mee".

De aanvraag ondertekening manifest is inmiddels door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Alliantie VN Verdrag Handicap goedgekeurd.


Met het ondertekenen van het manifest 'Iedereen doet Mee' sluit Noordenveld aan bij de beweging die de 25 koplopergemeenten in gang hebben gezet. Noordenveld laat hiermee zien dat zij het werken aan een inclusieve samenleving belangrijk vinden en willen andere gemeenten inspireren. Inclusie gaat verder dan de gemeentelijke grens. Noordenveld ontvangt bezoekers uit andere gemeenten en vice versa gaan ook de inwoners erop uit. Met ondertekening van het manifest geeft Noordenveld aan in het belang van hun inwoners te willen samenwerken, kennis te delen en van elkaar willen leren.

Voorstel
Een prachtig moment om het manifest te ondertekenen is wel tijdens het symposium "iedereen doet mee" op 8 oktober in de Week van de Toegankelijkheid. Tijdens het symposium legt Wethouder Ipema uit wat het VN Verdrag Handicap betekent en hoe
de gemeente hier uitvoering aan geeft. Vervolgens spreekt Toegankelijk Noordenveld over het belang van het aanhaken van ervaringsdeskundigheid. Vanuit de VNG wordt verder ingegaan op wat nodig is om te komen tot een inclusieve samenleving. Ter
afsluiting van het programma wordt aandacht besteed aan het manifest en kunnen wethouder Ipema en Toegankelijk Noordenveld het manifest ondertekenen.

Maatschappelijk draagvlak
De SMA heeft laten weten blij te zijn met de inzet en de manier waarop de gemeente uitvoering geeft aan het VN Verdrag Handicap. De SMA benoemt hierin ook expliciet de samenwerking met Toegankelijk Noordenveld. Toegankelijk Noordenveld erkent het belang van samenwerkende gemeenten om te komen tot oplossingen die ertoe bijdragen dat iedereen kan meedoen. Foto Pexels