Het beheer en de exploitatie van de openluchtbaden in Peize en Veenhuizen en het overdekte zwembad in Norg is overgedragen aan stichtingen. De drie stichtingen krijgen hiervoor een subsidie van de gemeente Noordenveld.


Vanaf 1993 krijgt Stichting Zwembad Peize Zomer '89 een jaarlijkse ge'indexeerde subsidie, Stichting Zwembad Veenhuizen vanaf 1987. Beide stichtingen krijgen de subsidie zolang zij de baden beheren en exploiteren.

Met Stichting Molenduinbad Norg is een subsidieovereenkomst gesloten voor de periode 2017 tot en met 2026.
Om de stichtingen te helpen met het beheer en de exploitatie van de baden komen de volgende subsidies beschikbaar in 2020:

1. € 52.284 aan Stichting Zomerbad Peize.
2. € 461,497 aan Stichting Molenduinbad Norg.
3. € 36.599 aan Stichting Zwembad Veenhuizen.