Het kabinet moet zijn best doen om personeel van de jeugdgevangenis Veenhuizen te herplaatsen en te behouden voor de regio. En voor het eind van dit jaar moet duidelijk zijn wat er met de leegkomende jeugdgevangenis gebeurt. Dit meldt RTV Drenthe.

De Tweede Kamer heeft daarover vanmiddag verschillende moties aangenomen, die kamerbreed gesteund werden. Het gaat om moties van CDA, ChristenUnie, GroenLinks en SP.

Te veel lege cellen
De jeugdgevangenis, met 90 cellen, moet 1 januari 2021 sluiten. Een Kamermeerderheid heeft daar vorige week al mee ingestemd. Er komt een nieuwe opzet voor de jeugddetentie, omdat er nu te veel cellen leegstaan. In Veenhuizen zijn nu maar 44 van de 90 plekken bezet. Minister Sander Dekker wil de jeugddetentie concentreren in specialistische centra. En Nijmegen en Lelystad worden dan de dichtstbijzijnde locaties voor het Noorden. In de regio komt een kleinschalige voorziening met 16 bedden, maar of die in Veenhuizen komt staat nog niet vast.

Lees ook: Kamer steunt sluiting jeugdgevangenis VeenhuizenHerplaatsing
In Veenhuizen werken honderd mensen bij de jeugdgevangenis. Ze zijn in dienst bij de Groningse Stichting Elker, die de jeugdinrichting runt.
Volgens een motie van Drents CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder heeft sluiting 'grote consequenties voor het personeel dat zich afgelopen jaren onvermoeibaar en met grote betrokkenheid heeft ingezet voor ontspoorde jeugdigen'.

"Daarom moet de regering zich actief inzetten voor herplaatsing van het personeel", stelt Agnes Mulder. "Om recht te doen aan de inzet van het personeel en om zoveel mogelijk te voorkomen dat kennis en ervaring verloren gaat."

'Kennis in regio houden'
Het Meppeler GroenLinks-Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema wil vooral de kennis in de regio houden. In een motie riep hij op dat het kabinet er alles aan doet 'om de specialistische jeugdzorgkennis van de jeugdinrichting voor de regio te behouden'.

Volgens het GroenLinks-Kamerlid moet de regering in gesprek met andere jeugdhulpinstanties en gemeenten, om te zien wat er mogelijk is in de regio. Beide moties werden met algemene stemmen in de Tweede Kamer aangenomen.

Nieuwe invulling gebouw
Verder moet de minister aan de slag met een nieuwe invulling van het gebouw van de jeugdinrichting in Veenhuizen. Een motie van de ChristenUnie hierover kreeg kamerbrede steun. Stieneke van der Graaf (CU) wil dat er nog voor het eind van dit jaar overleg komt met gemeente, provincie en Dienst Justitiële Inrichtingen over wat er met de jeugdgevangenis moet gebeuren, op korte en lange termijn.

De jeugdinrichting zit nu gekoppeld aan het gevangeniscomplex Norgerhaven. Volgens Van der Graaf kan het jeugdcellencomplex eventueel dienstdoen als tijdelijke plek, wanneer er verbouwd gaat worden in de andere gevangenissen in Veenhuizen. Zo staan Esserheem en Norgerhaven de komende jaren voor een grote verbouwing. Beide gevangenissen moeten beurtelings twee jaar dicht.