Gemeente Noordenveld en Toegankelijk Noordenveld organiseren ook dit jaar weer verschillende activiteiten en bijeenkomsten tijdens de Week van de Toegankelijkheid van 7 tot en met 11 oktober. Dit doen wij niet alleen, dit doen wij samen met inwoners, bedrijven en instellingen.

Symposium `ledereen doet mee'
Dinsdagavond 8 oktober 2019 om 19.15 opent wethouder Ipema het symposium ‘ledereen doet Mee'.
Ze geeft hierbij uitleg over wat het VN Verdrag Handicap betekent voor iedereen in
Noordenveld. En hoe de gemeente uitvoering geeft aan het verdrag onder andere via de Noordenveldse Inclusie Agenda.

Kirsten Ipema: "In de Noordenveldse samenleving krijgt het VN Verdrag Handicap steeds meer bekendheid. Werken aan bewustwording werkt!". Sprekers zijn ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noordenveld en De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

ledereen is van harte welkom om dit bij te wonen.
Diverse activiteiten voor iedereen
Tijdens de Week van de Toegankelijkheid worden er nog veel meer activiteiten georganiseerd, zoals:
• We brengen samen met Natuurmonumenten mensen met een beperking de lucht in bij de uitkijktoren van de Onlanden;
• Samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme wordt een lezing over autisme georganiseerd;
• Speciaal voor kinderen worden er op de woensdagmiddag leuke activiteiten georganiseerd bij de kinderboerderij Roden.

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor het volledige programma op www.gemeentenoordenveld.nl
Voor diverse onderdelen van het programma moet u zich even aanmelden, dit kunt u ook hier doen.