Noordenveld - Vanaf vandaag gaat het waterschap Noorderzijlvest post ook digitaal versturen. Het waterschap is
onlangs aangesloten bij de landelijke berichtenboxen van MijnOverheid. Inwoners kunnen ervoor
kiezen om vanaf nu brieven digitaal te ontvangen en de status van lopende zaken met Noorderzijlvest
online in te zien.

MijnOverheid
Het waterschap Noorderzijlvest is afgelopen jaar bezig geweest met de aansluiting bij MijnOverheid,
een website waar men overheidszaken kan regelen. Vanaf vandaag is Noorderzijlvest aangesloten op
zowel de Berichtenbox als Lopende Zaken.
Inwoners van het beheergebied kunnen de eerste berichten zoals vergunningsberichten en
meldingen wettelijk voorschrift (voorbeelden hiervan zijn: grondwateronttrekking en melding besluit
bodemkwaliteit) in de Berichtenbox ontvangen. Hierna zullen geleidelijk aan andere
berichtenstromen gaan lopen. Naast de Berichtenbox kunnen inwoners ook de status van lopende
zaken met Noorderzijlvest online inzien, bijvoorbeeld de status van een vergunningsaanvraag. Dit
gebeurt via Lopende Zaken.

Aanmelden
Inwoners die post digitaal willen ontvangen en lopende zaken online in willen zien, kunnen via de
website https://mijn.overheid.nl/ inloggen of een account aanmaken en onder instellingen een vinkje
zetten bij waterschap Noorderzijlvest. Het is en blijft een keuze. Inwoners die brieven van
Noorderzijlvest niet digitaal wensen te ontvangen krijgen de brieven thuis gestuurd.