De Rooms Katholieke Kerk der Triniteit te Roden, nodigt belangstellenden uit voor de viering van Allerzielen op zaterdag 2 november aanstaande. Nieuweweg 11 te Roden

Allerzielen; een gedenkwaardige avond die ons verbindt De datum van 2 november komt alweer dichterbij. Op de avond van Allerzielen, dit jaar een zaterdag, komen we ook nu weer in de kerk der Triniteit [nieuweweg 11] bijeen in een viering om onze dierbare doden te herdenken.

Wij steken kaarsen aan voor de overleden parochianen van dit afgelopen jaar; wij
steken ook een kaars aan voor al die andere overledenen die eerder stierven of elders.

De Schola Gregoriana zingt samen met ons liederen die passen bij de sfeer van deze
dag. De viering begint dit jaar om 19.00 uur omdat het een avondviering in het weekend is.

En…daarna de stille Allerzielen-tocht naar de begraafplaats
Velen vinden het indrukwekkend en mooi.
We lopen samen richting de begraafplaats, in stilte. Alleen onze voetstappen klinken door de avond….

U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen. Aan het einde van de viering komt
iedereen naar buiten, velen met een brandend graflicht in de hand.
Ook als u niet in de viering bent geweest, kunt u zich buiten voor de kerk nog
aansluiten. U zult niet de enige zijn. De viering is even na 20.00 uur afgelopen…
De gang van zaken is als volgt:
We lopen in optocht en in stilte met lichten naar de begraafplaats. De begraafplaats zelf is verlicht met brandende lantaarns. In de verte klinkt muziek van een trompet.

Er zal daar een kort moment gehouden worden met een bezinnend woord en vervolgens mag iedereen uitwaaieren over de begraafplaats en een graflicht neerzetten op het graf van een dierbare. Ook is het natuurlijk mooi om een graflicht te plaatsen bij een voor u onbekende, als symbool voor al die mensen die zijn overleden en nu hun plek hebben in het eeuwig licht van God.

Deze tocht is nadrukkelijk bestemd voor iedereen die mee wil lopen, en zal naar verwachting rond 20.15 uur vanaf de kerk vertrekken. Wij zullen u in de gelegenheid stellen om graflichten te kopen in de hal van de kerk.

Met dit gebaar willen we ook een breder publiek laten delen in het prachtige feest van Allerzielen : stil staan bij de dierbare overledenen en hen opnieuw toevertrouwen aan God, het Licht waarin wij mogen wonen. De graflichten van Allerzielen verwijzen daarnaar.

Pastor Erich.