Eelde - Groningen Airport Eelde (GAE) is, evenals voorgaande jaren, binnen de geluids- en milieunormen gebleven. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in de handhavingsrapportage 2018-2019.

GAE ging wel een keer in de fout door een vlucht toe te staan buiten de openingstijden. De ILT heeft de exploitant van de luchthaven hierover een waarschuwing gestuurd. Volgens de inspectie is door de exploitant actie ondernomen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De ILT constateerde verder dat twee vliegtuigen zonder geldige reden afweken van hun route vanaf Eelde. De betrokken luchtvaartmaatschappijen hebben een waarschuwingsbrief van de inspectie ontvangen.
Bron RTVDRENTHE