NIETAP - Nutsdepartement Vredewold begint het nieuwe seizoen op dinsdag 1 oktober om 20.00 uur met een lezing over de burgerlijke schilderkunst in de Gouden Eeuw. Halbe Hageman vertelt in Café De Waag aan de J.P. Santeeweg 15 in Nietap over “Verborgen verhalen in de 17-de eeuwse schilderkunst”. Kunstgeschiedenis was steeds onderdeel van zijn onderwijsopleiding (Kweekschool en MO geschiedenis). Toen een docent hem tijdens een excursie wees op de verhalen achter architectuur en schilderijen gingen zijn ogen open voor de verborgen symboliek. Juist in schilderijen wordt de tijdgeest van die 17-de eeuw goed weergegeven. Hageman neemt in het Rembrandtjaar met een powerpoint-presentatie schilderijen van Rembrandt, Vermeer en tijdgenoten onder de loep.

De entree is € 6,- voor leden en € 10,- voor overige belangstellenden, inclusief een kop koffie of thee en een consumptie in de pauze.