Let op (elkaar) met het gebruik van lachgas


 

De Rodermarkt is in aantocht. Dat belooft weer een hoop feestplezier voor jong en oud! Maar waar we samen feesten, hebben we ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vindt burgemeester Klaas Smid. "Dan gaat het niet alleen over het bewaren van een goede sfeer, maar moeten we ook omkijken naar elkaar. Dat geldt ook voor lachgas. Daarbij hebben niet alleen de feestvierders, maar ook de plaatselijke horeca een verantwoordelijkheid." De gemeente Noordenveld vindt dat zij een waarschuwende taak heeft.


 


Wat doet lachgas?


Het inademen van lachgas zorgt voor een sterke maar korte roes. Het bewustzijn daalt en het gedrag lijkt een beetje op dronkenschap. De gebruiker kan door tijdelijk zuurstoftekort duizelig worden of hoofdpijn krijgen. Maar de gebruiker kan ook verwardheid, misselijkheid, gevoelsloosheid of tintelingen krijgen of flauwvallen. Het verdovende gevoel wordt nog sterker als lachgas wordt gebruikt samen met alcohol of andere drugs.
Gebruikers kunnen na het inademen van lachgas nog uren onoplettend blijven. Het is daarom zeer onverstandig om daarna nog te rijden.
(Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Trimbos Instituut)


 


Wat zijn de risico's?


Er wordt nog onderzoek gedaan naar de (mogelijke) risico's van het gebruik van lachgas over een langere tijd. De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling en daardoor kwetsbaar voor 'psychoactieve stoffen'. Daarom is voorzichtigheid met het gebruik van lachgas door jongeren in ieder geval aan te raden. Het is bekend dat bij het gebruik van grote hoeveelheden en/ of voor een lange periode, lachgas leidt tot een tekort aan vitamine B12. Dit kan leiden tot bloedarmoede en negatieve gevolgen voor de hersenen.  Foto door Jure Širić via Pexels