In Noordenveld willen wij dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, zelfstandig en gelijkwaardig kunnen meedoen in de samenleving. Dit noemen we een inclusieve samenleving. De gemeente Noordenveld presenteert hiervoor nu de Lokale Inclusie Agenda en uitvoeringsagenda.

Lokale Inclusie Agenda

Nog dagelijks blijkt dat mensen met een beperking of mensen met een chronische ziekte hinder ervaren in hun deelname aan de samenleving. In Nederland is daarom in 2016 het VN Verdrag Handicap aangenomen. In de Lokale Inclusie Agenda laat gemeente Noordenveld zien, hoe ze binnen de kaders van dit verdrag werkt aan een inclusieve samenleving. Wethouder Kirsten Ipema: "Wij vinden het belangrijk om maatregelen te nemen die de kwaliteit van leven voor ál onze inwoners vergroot. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor mensen met een beperking. De Lokale Inclusie Agenda is er dus voor al onze inwoners."

Uitvoeringsagenda maakt plannen concreet

Kirsten Ipema vervolgt: "In de Lokale Inclusie Agenda staat wat onze verantwoordelijkheden en ambities zijn en welke thema's er spelen. In Noordenveld maken we het nog concreter door hier direct een uitvoeringsagenda aan te koppelen. Hierin staat waar de focus op ligt, wat en hoe we dat gaan doen."

Inclusieve samenleving maken we samen

De inclusieve samenleving bouwt de gemeente samen met inwoners, bedrijven en instellingen. "We zijn erg blij met onze samenwerking met Toegankelijk Noordenveld. Samen met hen hebben we de Lokale Inclusie Agenda en uitvoeringsagenda opgesteld. Een club gedreven vrijwilligers die ervaring hebben met de drempels die mensen met een beperking tegenkomen in hun dagelijks leven," aldus Kirsten Ipema. "Met hen denken we na over oplossingen op vraagstukken die gaan over de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. Maar ook bijvoorbeeld toegankelijkheid van (digitale) informatie. Wij werken samen om de zelfstandigheid van inwoners met een beperking te vergroten. En om gelijkheid te organiseren op onderwerpen zoals: bouw en wonen, vervoer, welzijn, gezondheid en ondersteuning, werk en inkomen, onderwijs en ook vrije tijd, sport en cultuur."

De Sociaal Maatschappelijke Adviesraad heeft de gemeente geadviseerd op dit onderwerp. Ook zij staan achter de Lokale Inclusie Agenda.