Nieuw-Roden - In 2018 is een voorlopige werkgroep van start gegaan met in eerste instantie een idee voor een natuurspeelplaats. Na een enquête onder buurtbewoners en een gesprek met omwonenden zijn de plannen bijgesteld. Er is vervolgens een nieuwe werkgroep ontstaan die met de suggesties uit de wijk aan de slag is gegaan. Dit heeft geleid tot het plan voor ‘Herinrichting Centrale Speelveld Beukenlaan/Brinkstraat’, met als doel om op deze plek buiten te spelen en te recreëren, voor zowel jong als oud.

In de werkgroep zit een aantal ouders, vier bewoners uit de beide Brinkstraten en iemand van Dorpsbelangen Nieuw Roden. Het plan is ondertussen al in een vergevorderd stadium en de subsidie vanuit het Dorpenfonds is aangevraagd bij de Gemeente.

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Paul Kamp van Bouwkundig Ontwerp & Adviesburo Kamp. Bent u nieuwsgierig geworden kijk dan hieronder.