Noordenveld - In diverse media stond deze week te lezen dat Noordenveld volgens het CBS te maken krijgt met een bevolkingskrimp van 11% in 2035. Deze cijfers moeten echter wat toelichting hebben. In de cijfers van het CBS is de tijdelijke toestroom van nareizigers in Veenhuizen (onterecht) meegeteld in de inwoneraantallen van de afgelopen jaren. De vraag is of de prognose van het CBS dan wel klopt.

Nareizigers opgevangen van 2014-2018

Op het terrein van de voormalige gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen werden van 2014 tot 2018 zogenaamde nareizigers opgevangen. Dat zijn familieleden van statushouders in Nederland. De nareizigers kregen in Veenhuizen te maken met een zogenaamde BRP-straat, wat staat voor Basisregistratie Personen. In samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en de gemeente Noordenveld werden in hooguit vier dagen alle benodigde formulieren en papieren van deze mensen in orde gemaakt en ingeschreven in Noordenveld. Dit was een landelijke service. Daarna vertrokken de nareizigers weer naar andere gemeenten waar hun familie woonden en moesten zij zich daar inschrijven. Dit gebeurde echter niet altijd (direct).

Daling van het inwoneraantal heeft te maken met verdwijnen BRP-straat

De sterke daling van het inwoneraantal is direct te linken aan Veenhuizen, waar destijds de nareizigers werden ingeschreven in de gemeente Noordenveld. Als we de nareizigers niet mee tellen, zien de cijfers eruit als volgt:

Aantal inwoners in het dorp Veenhuizen in 2018     2.343 inwoners
Aantal inwoners in het dorp Veenhuizen in 2019 1.240 inwoners
Een daling van 1.103 inwoners
Lichte stijging totaal aantal inwoners Noordenveld

Kijken we naar het totale aantal inwoners in de gemeente Noordenveld (zonder nareizigers) zien de cijfers er als volgt uit:

Aantal inwoners gemeente Noordenveld in 2016     31.043 inwoners
Aantal inwoners gemeente Noordenveld In 2019 31.274 inwoners