De gemeenteraad heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor initiatieven van inwoners. Tot 2022 kunnen inwoners een beroep doen op het 'Dorpenfonds' als zij een idee of project hebben dat ze in hun dorp of buurt willen uitvoeren. Hiermee wil Noordenveld inwoners meer invloed op hun eigen leefomgeving geven, zodat ze zelf hun dorp of buurt kunnen verbeteren en samen problemen kunnen aanpakken.

De Vereniging van Huiseigenaren Oosterduinen is de eerste organisatie die een subsidie toegekend krijgt uit dit fonds.

Subsidieverzoeken Dorpenfonds worden afgehandeld op de afdeling Beleid&Realisatie
De uitvoering van het Dorpenfonds is in handen van het college. Voor het verstrekken van subsidies is een mandaat verleend aan de manager van de afdeling Beleid&Realisatie en dat is ondergemandateerd aan een aantal beleidsambtenaren. Een subsidieverzoek voor het Dorpenfonds hoeft daarom niet ter besluitvorming naar het college.

Plannen voor het Dorpenfonds
Met een aantal organisaties is gesproken over hun plannen voor een initiatief, de ene is verder met het plan dan de ander. Bijvoorbeeld Dorpsbelangen Nieuw-Roden wil de Brink herinrichten (zie foto onder) met een Dorpsbelangen speelplek. Na een gesprek met de vereniging is het plan aangepast zodat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de speelplek.