In het najaar organiseert WiN weer de cursus Bloemrijke Kunstgeschiedenis. De cursus bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten op de woensdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur in De Dobbe in Roden en start op 30 oktober. Cursusleider, oud-docent en kunstliefhebber Gert Riemersma neemt de deelnemers op enthousiaste wijze mee op een reis door de tijd.

De reis begint bij Het Oude Egypte, voert langs de Middeleeuwen, de Renaissance, de Barok, de Achttiende, Negentiende en Twintigste Eeuw. Een reis langs de ontwikkelingen in de bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, waarbij opvalt dat bloemen, planten en bloemsierkunst een inspirerende rol blijken te spelen.

Tijdens de vorige editie van de cursus gaven de deelnemers aan met de verworven kennis schilderijen, musea en bouwwerken uit de nabije omgeving met andere ogen te bekijken.

Een enkeling gaf zelfs aan naar Parijs en Rome te willen reizen om die prachtige steden opnieuw te ontdekken!
De kosten voor de cursus bedragen € 95,-. Dit is inclusief een overzichtelijke gebonden.

samenvatting van de inhoud van de cursus die tijdens de eerste bijeenkomst aan alle deelnemers wordt uitgereikt. Aanmelden voor de cursus kan individueel of met meerdere personen bij WiN, Schoolstraat 50 in Roden, tel. 050 317 65 00 of via de mail aanmelden@welzijninnoordenveld.nl.