Dinsdagavond 10 september was de ceremonieruimte op natuurbegraafplaats De Velden het toneel van de dames van GJ Uitvaartverzorging . Gretha en Janneke speelden diverse indrukwekkende scènes waarbij afscheid moest of was genomen van een dierbare. Alle scènes werden afgesloten met een dooddoener. We kennen ze allemaal. ‘Je moet wel verder met je leven’ of ‘hij heeft in elk geval een mooi leven gehad’ zijn enkele voorbeelden.

Dooddoeners zijn te omschrijven als het ‘doden’ van emoties en gevoelens door deze rationeel te benaderen. Vaak kloppen de dooddoeners wel, maar ze zijn een verstandelijke beredenering. En daar zit ‘m de kneep: verdriet zit niet in ons verstand maar in ons gevoel.

We willen iemand tot steun zijn, maar slaan met onze dooddoener de plank finaal mis.

In de laatste scène gaven de dames het goede voorbeeld waarin de dialoog werd afgesloten met ‘ik ben er voor je’. Dit is eigenlijk waar het allemaal om draait. Er gewoon voor iemand zijn zonder dat hij of zij daarom hoeft te vragen is alles wat je te doen staat. Als die ander weet dat hij of zij altijd bij jou kan aangeven wat hij of zij kwijt wil of nodig heeft, ben je die ander onvoorwaardelijk tot steun.

De avond werd afgesloten met een korte rondleiding over natuurbegraafplaats De Velden en met een drankje werd er nog even nagepraat. De bezoekers gaven lovende reacties. Het was herkenbaar en mooi in beeld gebracht. Gretha en Janneke overwegen nu de eenakter nogmaals op te voeren.