Noordenveld werkt wijkgericht, maar wat betekent dit?

De gemeente is opgedeeld in 2 gebieden die weer zijn onderverdeeld in 6 wijken en de begraafplaatsen. Er zijn vaste gezichten in de dorpen en wijken en een vast aanspreekpunt voor de inwoner. Dat geldt voor de openbare ruimte, maar ook voor andere onderwerpen die spelen in een dorp of wijk.

Meewerkende voormannen

Met het Wijkgericht Werken zijn 6 vaste teams aan het werk die integraal werken in de wijken en dorpen en een team dat het beheer uitvoert van de begraafplaatsen. Iedere wijk/dorp heeft een eigen meewerkend voorman die aanspreekpunt is voor de inwoners over beheer. Zij werken in de wijk waardoor ze makkelijk en snel aanspreekbaar zijn.

Gebiedsverbinders

Noordenveld is ingedeeld in de gebieden Oost en West Noordenveld. De scheidslijn ligt in de lengte van de gemeente en volgt het Peizer-/Lieverse-/Grootediep/ Schipsloot. Elk deel heeft een eigen gebiedsverbinder.

De gebiedsverbinder van Oost Noordenveld is Gert van Rossum. Hieronder vallen Peize, Norg, Peizermade, Peizerwold, Lieveren, Altena, Langelo, Peest, Zuidvelde, Westervelde, Veenhuizen en Huis ter Heide.
De gebiedsverbinder van West Noordenveld is Leonie van Roekel. Hieronder vallen Een, Een West, Amerika, Roden, de RAS-dorpen, Nietap, Nieuw-Roden, Leutingewolde, Foxwolde en Roderwolde.

Gert van Rossum en Leonie van Roekel (foto onder) zijn het aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers, organisaties en wijk- en dorpsbelangenverenigingen. Ze zijn veel in het gebied aan het werk, vangen signalen op vanuit de wijken en van de medewerkers beheer en zorgen voor een snelle afhandeling. Inwoners kunnen met hen in gesprek over de leefomgeving, het beheer ervan, maar ook over andere onderwerpen die van belang zijn voor een goede dienstverlening vanuit de gemeente. Zij leggen de verbinding met het gemeentehuis en ook tussen wijken/dorpen.

Foto boven
Van links naar rechts: René van Steinvoorn, Roelof Ubels, Sietze Plaizier,
Gerard Pronk, WIllem Kremer, Hessel Kuipers, Gert van Rossum, Harm
Hadders en Leonie van Roekel