Op 11 september 2019 behandelt de gemeenteraad van Noordenveld een startnotitie gebiedsplan Roden Zuid. Burgemeester en wethouder stellen voor een gebiedsplan voor te bereiden waarbij onder meer water, sportaccommodaties, verkeersverbindingen en woningbouw worden genoemd.

Plannen voor woningbouw op nieuwe locaties en nieuwe wegen in dit gebied, zijn in de jaren tot en met 2009 uitgebreid onderzocht, na bezwaren van veel inwoners in 2012 gestopt en bij vaststelling van de Omgevingsvisie Noordenveld na een uitgebreide raadpleging van inwoners begin 2017 definitief geschrapt. Lijst Groen Noordenveld vindt het zonde om deze discussies opnieuw te voeren, waarbij ook integer gedrag van bij het gebied betrokken politici weer aandacht kan krijgen.

LGN
steekt veel liever tijd en energie in behoud van de natuurlijke omgeving en in maatregelen ter verbetering van het klimaat. A.s. woensdag dient de fractie drie amendementen in om extra woningen en wegen uit de planvoorbereiding te halen, de belangen van lokale politici in het gebied duidelijk te beschrijven, en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van meer natuur in het gebied.