Burgemeester en wethouders hebben besloten dat, met het oog op de activiteiten die plaatsvinden tijdens de Rodermarktfeestweek, de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen.
1. Gedurende de periode van 16 tot en met 26 september 2019: geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 met wegsleepregeling voor:
• Brink, tussen Raadhuisstraat en Schoolstraat;
• Brink, tussen Mensingheweg en Schoolstraat;
• Schoolstraat, gedeeltelijk.

2. Gedurende de periode van 20 tot en met 27 september 2019: parkeerverbodzone (geldt ook voor de parkeerplaatsen) door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) met wegsleepregeling voor:
• Raadhuisstraat;
• Nieuweweg, tussen Westerstraat en Heerestraat;
• Heerestraat, tussen Raadhuisstraat/Brink en Touwslager;
• Brink, tussen Heerestraat en ingang Jaarbeursterrein;
• Norgerweg, tussen Ceintuurbaan Zuid en Brink;
• Ceintuurbaan Zuid, tussen Norgerweg en Molenweg.

3.Gedurende de periode van 20 tot en met 27 september 2019: parkeerverbodzone door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) met wegsleepregeling voor:
• Molenweg;
• A. de Vriesstraat;
• Jan Fabriciuslaan;
• Dr. Naardingplantsoen;
• Zuidenveld;
• Zonnehof.

4. Gedurende de periode van 20 tot en met 27 september 2019: parkeerverbodzone door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) voor:
• Floralaan;
• Faunalaan;
• Spijkerzoom;
• Heidelaan;
• Jachtlaan;
• Kamplaan;
• Paaskamp;
• Boslaan;
• Valkenierslaan.

5. Gedurende de periode van 20 tot en met 27 september 2019: verbod stil te staan door plaatsing van borden E02 voor beide zijden van de weg:
• Meidoornlaan;
• Bloemstraat;
• Kastanjelaan;
• Westerstraat;
• Rietdekker;
• Touwslager;
• Kanaalstraat, tussen rotonde Julianaplein en Kastanjelaan;
• Leeksterweg, tussen Acacialaan en Heerestraat;
• Hullenweg, tussen Norgerweg en Stinsenweg;
• Oosteinde, tussen 1e Energieweg en Groningerstraat;
• Koerskamp;
• Padkamp, tussen Westerstraat en Boskamp.

6. Gedurende de periode van 20 tot en met 27 september 2019: eenrichtingsweg door plaatsing van borden C02 en C03 voor:

7.• Floralaan, vanaf de Spijkerzoom.
7. Gedurende de periode van 20 tot en met 27
september 2019: gehandicaptenparkeerplaatsen door plaatsing van
borden E06
• Norgerweg, nabij de EHBO post

8.Gedurende periode:
op 20 september 2019 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
op 21 september 2019 van 00.00 uur tot 06.00 uur en van 12.00 uur tot 24.00 uur;
op 22 september 2019 van 00.00 uur tot 24.00 uur;
op 23 september 2019 van 00.00 uur tot 06.00 uur en van 18.00 uur tot 24.00 uur;
op 24 september 2019 van 00.00 uur tot 24.00 uur;
op 25 september 2019 van 00.00 uur tot 21.00 uur.
geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 voor:
• Raadhuisstraat;
• Heerestraat, tussen Albertsbaan en Brink;
• Brink, westelijke deel tussen Raadhuisstraat en Norgerweg;
• Norgerweg, vanaf Brink tot ingang Jaarbeursterrein.

9. Gedurende de periode:
op 20 september 2019 van 14.00 uur tot 18.00 uur;
op 21 september 2019 van 06.00 uur tot 12.00 uur. geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen door plaatsing van borden C01 voor:
• Brink, westelijke deel tussen Raadhuisstraat en Norgerweg;
• Norgerweg, gedeelte vanaf Brink tot ingang Jaarbeursterrein.

9.Op 21 september 2019: geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen
door plaatsing van borden C01:
• Ceintuurbaan Zuid (van 08.00 uur tot 22.30 uur).

10. Op 24 september 2019:
parkeerverbodzone door plaatsing van borden E01 (zone begin en zone einde) met wegsleepregeling en geslotenverklaring voor voertuigen in beide richtingen
door plaatsing van borden C01 (van 04.00 uur tot 21.00 uur) Geldt ook voor de vakken:
• Raadhuisstraat;
• Heerestraat;
• Padkamp, tussen Heerestraat en Westerstraat;
• Wilhelminastraat;
• Julianaplein;
• Schoolstraat;
• Nieuweweg, tussen Heerestraat en Westerstraat;
• Albertsbaan;
• Norgerweg, vanaf Ceintuurbaan Zuid tot Brink;
• Brink, westelijke deel vanaf Norgerweg tot Raadhuisstraat;
• Kanaalstraat, tussen Touwslager en rotonde Julianaplein.

11. Op 21 september 2019 van 16.00 uur tot 22 september 2019 12.00 uur:
parkeerverbod door plaatsing van borden E01 met onderbord met tekst, alleen op 21 september 2019 van 16.00 uur tot 22 september 2019 tot 12.00 uur, geldt ook voor de vakken:
• parkeerterrein aan de Albertsbaan.
De verkeersmaatregelen worden ondersteund door fysieke maatregelen (plaatsing van afzethekken en slagbomen). De verkeersmaatregelen gelden gedurende de daarbij vermelde tijden of zoveellanger of korter als nodig is.

Omleidingen
Het verkeer uit Lieveren richting Groningen wordt omgeleid via de Spijkerzoom, Heidelaan, Jachtlaan, Groningerstraat en Oosteinde. Het verkeer uit Norg, richting Groningen wordt omgeleid via de Ceintuurbaan Zuid, Nieuweweg, Roderweg, De Maatlanden en Noordholt.
Op zaterdag 21 september 2019 wordt het verkeer uit Norg richting Groningen omgeleid via de Hullenweg, Stinsenweg, Maatlanden en Noordholt.