Gemeente Noordenveld heeft een bestek laten maken voor de aanleg van een kunstgrasveld bij VV Roden. De kosten van het kunstgrasveld inclusief verlichting zijn 642.000.

VV Roden zorgt voor de dug-outs, doelen, ballenvangers en hekken. Blijft een bedrag over van 566.000 euro. Ook wordt er afspraken gemaakt over zelfwerkzaamheid met de vereniging en de leverancier van het veld. Daarom wordt voorgesteld de raad te verzoeken om maximaal 566.000 beschikbaar te stellen. Met VV Roden worden verder afspraken gemaakt over zelfwerkzaamheden en de verdeling van de kosten nadat de offertes binnen zijn. Het college zal hierover worden geïnformeerd en kan op haar beurt de raad weer informeren. Op deze manier kan VV Roden zo spoedig mogelijk de beschikking krijgen over het kunstgrasveld.

Een kunstgrasveld lost het tekort aan trainingsvelden op.
Om het probleem op te lossen heeft VV Roden een toekomstplan gemaakt voor de accommodatie. De voetbalvereniging heeft het plan gemaakt met medegebruiker Groningen AtIetiek afdeling Roden. Het plan bestaat uit 2 fasen:
1. De aanleg van een kunstgrasveld voor VV Roden en verbetering van het trainingsveld aan de noordoostkant van het complex.
2. De aanleg van een 70 x 90 natuurgrasveld voor de voetbal- en atletiekvereniging en nieuwe atletiekvoorzieningen. Bovendien kunnen de leden van VV Roden, andere voetbalverenigingen en scholen het kunstgrasveld gebruiken als de natuurgrasvelden onbespeelbaar zijn.

De totale onderhoudskosten zijn € 8.000 per jaar. De voetbalvereniging neemt voor € 3.000 een groot deel van het dagelijkse onderhoud voor haar rekening. De leverancier voert het periodieke en specialistische onderhoud uit.

Als iedereen het eens is met dit voorstel, dan wordt er direct na het raadsbesluit samen met VV Roden en Sweco met de aanbesteding begonnen. Binnen de aanbestedingsregels wordt de aanbestedingstermijnen zo kort mogelijk gehouden.