KAPMELDINGEN GEMEENTELIJKE BOMEN

Te kappen aantallen en soorten;
- Een es en een els, Meerweg in Nietap;
- Twee essen, een berk en twee elzen, de Ring in Leutingewolde;
- Twee elzen en een eik, Damweg in Leutingewolde;
- Een kers, es, beuk en een eik, Vagevuurselaan in Nietap;
- Een eik en een berk, J.P. Santeeweg in Nietap;
- Een berk, Oosteinderlaan in Leutingewolde;
- Een els en twee essen, Kruiskamp in Roderwolde;
- Een eik en vier essen en drie elzen, Westeinde in Leutingewolde;
- Drie essen en twee elzen, Paulus Potterstraat in Nietap;
- Een es, Diaconieweg in Roderwolde;
- Een eik, els en een es, Roderwolderweg in Roderwolde;
- Een eik, Haarveen in Foxwolde;
- Een wilg, Roderwolderdijk in Roderwolde;
- Een els, Aan de Vaart in Roden;
- Drie essen en twee elzen, Sandebuur in Roderwolde;
- Twee lijsterbessen, een eik, esdoorn, berk en een els, Wiltenkamp in Langelo;
- Vier berken, Lieverseweg in Langelo;
- Een eik, populier en een els, Zuidesch in Lieveren;
- Een eik, Schultelaan in Norg;
- Een berk, Hoofdweg in Peest;
- Vier berken een iep, Palderseweg in Lieveren;
- Een eik, Vaartweg in Lieveren;
- Twee beuken, twee berken en drie eiken, Peesterstraat in Norg;
- Twee berken en een eik, Postmaatseweg in Norg;
- Een eik, Mensingheweg in Roden;
- Een berk, populier en een eik Langelaan in Peest;
- Twee berken, Zuidveldigerweg in Peest;
- Drie kersen, Roeghoornweg in Norg;
- Een berk, Hoofdweg in Langelo;
- Een els, Noordstukken in Norg;
- Een els, Noordesch in Lieveren;
- Een berk, Veenkampen in Lieveren;
- Een eik, Noordenveld in Roden;
- Een eik, de Drift in Lieveren;
- Twee eiken, Donderseweg in Norg;
- Een eik, Osbroeksweg in Langelo;
- Een berk en een eik, Oostervoortseweg in Norg;
- Een eik, Ds. Germsweg in Veenhuizen;
- Een eik, Hoofdweg in Veenhuizen;
- Een eik, Drentseweg in Veenhuizen;
- Vier eiken, Eikenlaan in Veenhuizen;
- Een kers, Haulerwijksterweg in Een;
- Twee eiken, Meidoornlaan in Veenhuizen;
- Vijf eiken drie berken en een beuk, Melkweg in Alteveer;
- Twee berken en vijf eiken, Hullenweg in Roden;
- Een eik, Esweg in Roderesch;
- Een eik, berk en een populier, Berkenheuvel in Roderesch;
- Twee berken, populier, els en een lijsterbes Middendrift in Roden;
- Een berk, Hoofdweg in Steenbergen;
- Een berk, Veldweg in Nieuw-Roden;
- Een berk en een eik, Zevenhuisterweg in NieuwRoden;
- Een berk en een acacia, Noorderkroon in Roden;
- Twee essen en twee eiken Norgerweg in Roden;
- Vijf elzen, een berk en een populier, Stuwweg in Alteveer;
- Een berk en een els, Giezenstraat in Roderesch;
- Een esdoorn, Beukenlaan in Nieuw-Roden.

Reden:
De bomen leveren gevaar op door inrotten, mechanische gebreken of zijn afgestorven. Dit is naar voren gekomen in de inspectieronde van 2018.

- Tien eiken, parkeerterrein tussen Laan van Weldadigheid en Haulerweg te Veenhuizen.
Reden:
Het parkeerterrein wordt uitgebreid Voor inzage/toelichting kunt u terecht bij de balie van het gemeentehuis