Vorig jaar heeft een aantal woningen in Roden te maken gehad met scheuren of verzakkingen. Dit was ook bij woningen van Woonborg aan de orde.

"Om een vinger aan de pols te houden heeft Woonborg, vorig jaar zomer, meters in een deel van haar woningen geplaatst. Deze meters worden met regelmaat uitgelezen. Zo zien we of woningen stabiel zijn of dat er beweging in de woning
optreedt", zegt Esther Borstlap, directeur van Woonborg.

"De grond was sinds het voorjaar stabiel, we zagen geen grote veranderingen of beweging op de meters", geeft Esther aan. "Tot afgelopen maandag 5 augustus. De bewoners van 1 woning aan de Dorth namen contact met ons op na terugkomst van hun vakantie. De scheuren waren groter geworden."

"Wij zijn direct naar de woning gegaan en zagen ook dat er beweging in de woning zit. De geplaatste meters gaven dit weer. Na constructief advies, blijkt dat de woning verstevigd moet worden.
Wij hebben daarop, ook om tegemoet te komen aan het signaal van de bewoners, gezocht naar een
alternatieve woning. Geluk bij een ongeluk: we hadden nog een woning leeg staan. De bewoners hebben de afgelopen dagen overbrugd in een hotel en zullen komende vrijdag, morgen, verhuizen naar een andere woning."

"We vinden het heel vervelend dat deze bewoners geconfronteerd zijn met dit ongemak en blijven alert. We volgen nauwgezet de meters in de woningen. Ook hebben we omwonenden, via een brief, gevraagd om contact met ons op te nemen mochten zij scheuren in hun woning constateren. Wij komen dan zo snel mogelijk langs", meldt Woonborg.

"We hoopten dat de grond stabiel zou blijven en dat is helaas niet zo. We blijven daarom vinger aan de pols houden. Woonborg zal onderzoek en monitoring blijven uitvoeren totdat helder is wat er precies aan de hand is."

Archieffoto van Den Dam waar huizen ook zijn verzakt.