"Het is flink mis bij Openbare Basisschool ’t Veenpluis in Zevenhuizen. Naar verluid hebben 8 van de 12 leerkrachten hun vertrek aangekondigd en de Medezeggenschapsraad (MR) geeft aan het oneens te zijn met de huidige schooldirecteur." Dat schrijft VVD Westerkwartier op Facebook.

VVD-raadslid Mattheus Gorter: “Politiek gesproken blijft de VVD het liefst op afstand als het om het onderwijs gaat. Maar nu vragen we de Gemeente toch echt om in te grijpen.

Mattheus Gorter: “De kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs komen in gevaar. Voor de leefbaarheid van Zevenhuizen is goed (basis)onderwijs van cruciaal belang. Ook moet een school zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen, ouders en leerkrachten. En volgens ons is dat al lang niet meer aan de orde. Wij willen van de Gemeente weten welke rol zij voor zichzelf ziet in dit conflict.”

Volgens de VVD moet het College van de problemen op de hoogte zijn. Immers, ouders hebben al verschillende petities ingestuurd. De VVD heeft nu in schriftelijke vragen voorgesteld om een mediator of gespreksleider te benoemen. Mattheus: “We kunnen dit niet op z’n beloop laten. We moeten voorkomen dat dit probleem verder escaleert en de sociale cohesie in Zevenhuizen in gevaar komt.”
Foto Google Maps