Werkzaamheden Middenveld


 

Om de lekkage van de rioolaansluitingen bij de kruising Vrijheidslaan- Bakkerstraat en Postemastraat- Oudgenoegstraat te kunnen verhelpen, heeft CRUX Engineering een onderzoek gedaan. Hoe moeten we omgaan met de bemaling om risico's te kunnen beheersen? Deze rapportage kunt u inzien op de website.


 


Wat is er gebeurd?


De bemaling op locatie Vrijheidslaan – Bakkerstraat is op maandag uitgezet


Op zondag 14 juli omstreeks 18:00 uur zijn wij gestart met grondwateronttrekking op de locatie Vrijheidslaan – Bakkerstraat. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen waardoor wij de bemaling op maandag 15 juli omstreeks 12:00 uur weer konden uitschakelen. De hoeveelheid grondwater die wij moesten onttrekken is dan ook zeer beperkt gebleven(<5m3). Direct na de stop van de bemaling hebben wij de retourbemaling in werking gezet. Deze installatie zorgt ervoor dat de hoeveelheid onttrokken water weer terug wordt gegeven aan de bodem. Op dinsdag 16 juli in de ochtend hebben wij geconstateerd dat de grondwaterstand zich alweer heeft hersteld naar de oorspronkelijke stand.


 


De bemaling op locatie Oudgenoegstraat - Postemastraat is op woensdag uitgezet


Op dinsdag 16 juli omstreeks 16:00 uur zijn wij gestart met grondwateronttrekking op de locatie Oudgenoegstraat – Postemastraat. Op woensdag 17 juli omstreeks 16:00 uur konden wij de bemaling weer uitschakelen. Er is 41m3 grondwater onttrokken. Direct na de stop van de bemaling hebben wij de retourbemaling in werking gezet. De grondwaterstand heeft zich op die locatie nog niet hersteld naar de oorspronkelijke waarde. Deze waarde moeten wij volgens het onderzoek van CRUX binnen 7 dagen weer behalen. Zodra de grondwaterstand zich weer naar deze waarde heeft hersteld, zetten wij de retourbemaling weer uit. Dit duurt dus uiterlijk tot en met woensdag 24 juli.


 


Bestrating en afwerking


Na de retourbemaling moet de ondergrond indrogen voordat wij het straatwerk aan kunnen brengen. Dat kunnen wij op deze locaties niet kunstmatig doen. De locatie Vrijheidslaan – Bakkerstraat is door de beperkte hoeveelheid water inmiddels droog genoeg om te starten met het straatwerk. Wij verwachten dat de weg op maandag 22 juli weer open kan voor doorgaand verkeer. De locatie Oudgenoegstraat – Postemastraat gaan wij, onder voorbehoud van het vochtgehalte van het aangebrachte zandpakket, herstraten voor 26 juli.