Roden - Team Toezicht Opkopers & Handelaren Noord-Drenthe zijn vrijdag in de gemeente Noordenveld de boer op gegaan. Extra controle op inkoop registers. Verder werden handelaren en opkopers bewust gemaakt van het digitale opkoper register en hoe ze samen met de politie heling en andere criminaliteit tegen kunnen gaan.

Vanochtend zijn 5 handelaren in Roden, in gebruikte/ongeregelde goederen, gecontroleerd op naleving van de regels.

Van de 5, waren er 2 niet meer register plichtig. Van de overige drie, hield één helemaal niets bij. Alle 3 de handelaren gewezen op het Digitaal Opkopers Register (DOR). Men gaat zich aanmelden.

Opkopers hebben een registratieplicht die staat omschreven in artikel 437 WvSr. Op basis van art. 437Sr zijn opkopers wettelijk verplicht een doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister bij te houden, waarin ze moeten bijhouden: a) de datum van verkrijgen van het goed; b) een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed; c) de prijs; d) de naam en het adres van de aanbieder van het goed. In het geval van de handel in koper(legering) tegen contante betaling is ook de vermelding verplicht van het nummer en het type identiteitsbewijs waarmee de aanbieder zich legitimeert. Op basis va art. 437terSr kunnen gemeenten via de APV daarnaast opkopers verplichten een verkoopregister bij te houden. Deze registratieplicht voor de inkoop van tweedehands goederen bestaat sinds 1880.