UITBREIDING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN 2019


 


Peuters met een risico op taalachterstand kunnen vanaf augustusgebruik maken van 16 uur voorschoolse educatie per week in plaats van 11 uur. Hiermee kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool.


 


De urenuitbreiding is voor peuters die van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie krijgen voor extra spelen en leren op de peuterspeelgroepen. Noordenveld heeft de afgelopen jaren ingezet op de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen. Pedagogisch medewerkers zijn getraind in voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) programma Piramide. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling.


 


“Volgens een onderzoek kunnen peuters die voorschoolse eduactie volgen hun achterstand inlopen voordat ze starten op de basisschool. Dat effect is alleen bij een minimaal aantal uren voorschoolse educatie. Gemeenten hebben de wettelijke taak om in 2020 hun aanbod aan voorschoolse educatie uit te breiden, Noordenveld start hier dit jaar al mee,”aldus een trotse wethouder Alex Wekema. “Ik vind het belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en dat ze een goede start kunnen maken op de basisschool. Ieder kind heeft recht op een goede start."


 


Kinderopvang ‘Kidscasa’ heeft 3 voorschools educatie peuterspeelgroepen in Nieuw Roden, Roden en Norg. Voor vragen over deze peuterspeelgroepen kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (tel: 050-50 27 223) of Kidscasa (tel 050-50 20 244).