Gemeente Noordenveld onthaalt medewerkers Lifelines!


 


Het was de eerste kennismaking van het personeel van Lifelines met hun nieuwe werkomgeving. Wethouder Henk Kosters en team economische zaken leidde de medewerkers uiteraard  Op Fietse door de gemeente Noordenveld.


 

 


De fietsroute begon met een walking lunch bij Alida's Smulpaleis, Het Wapen van Drenthe, De Pompstee en ijssalon Italia.


 

 


Met een goed gevulde maag begon de echte tocht via het centrum van Onvoorstelbaar Roden en de bedrijventerreinen naar de Onlanden. Vooral met als doel kennis te maken met de verschillende prachtige fietsroutes van Roden naar Groningen. Veel medewerkers gaven aan voornemens te zijn 1 of meer keer per week op de fiets naar de nieuwe werkplek te gaan.


 

 


Op de uitkijktoren vertelde boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten uitgebreid over de Onlanden en de noodzakelijke waterberging functie voor de stad. Helaas was de vos niet in buurt. Wel maakte Gerard Dunning bovenstaande mooie groepsfoto.


 

 


Na een terugtocht via het centrum van Peize sloten we af met een rondleiding bij de Healthhub Roden door Peter Boonstra.


Een erg geslaagde kennismaking tussen Lifelines en de gemeente Noordenveld.


Aangeleverd Maxim Romashuk