De Stichting Kop van Drenthe draagt zorg voor informatievoorziening en de ontwikkeling en promotie van recreatie en toerisme van de gemeente Noordenveld in de regio Kop van Drenthe en haar directe omgeving.

Voor het uitvoeren van deze taken ontvangt de stichting jaarlijkse een variabele bijdrage ter hoogte van 10% van de inkomsten uit de toeristenbelasting in het peiljaar. Het peiljaar is het jaar van de aanvraag - 2 jaar.

De achterliggende gedachte achter deze systematiek is dat de inkomsten uit de gemeentelijke toeristenbelasting rechtstreeks ten goede komen aan toerisme en recreatie.

Een ander belangrijk onderdeel van de taken van de stichting Kop van Drenthe is de verantwoordelijkheid voor de Tourist Info Punten (TIP's) in de gemeente Noordenveld. Hiervoor ontvangt de stichting jaarlijks van vast bedrag aan subsidie (€ 17.500), die vervolgens een verdeelsleutel wordt doorbetaald aan de verschillende TIP's in de gemeente.

De subsidie aan de Stichting Kop van Drenthe draagt bij aan de ontwikkeling en promotie van recreatie en toerisme in onze gemeente en haar directe omgeving.
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de Stichting Kop van Drenthe
2. In te stemmen met een subsidie voor 2019 aan de Stichting Kop van Drenthe van maximaal € 38.300 onder te verdelen in:

* € 20.800 ten behoeve van de reguliere activiteiten van de Stichting Kop van Drenthe (10% van de inkomsten uit gemeentelijke toeristenbelasting over 2017):
* € 17.500 ten behoeve van de Tourist Info Punten in de gemeente Noordenveld.

Samenwerking Regio Kop van Drenthe
Op dit moment worden er stappen gezet om de samenwerking op toeristisch vlak tussen de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen te intensiveren. In het najaar van 2018 Noordenveld bijvoorbeeld in samenwerking met marketing Drenthe gestart met bijeenkomsten over de Duitse markt. Daarnaast is vorige maand de gezamenlijke regiopagina Kop van Drenthe onder drenthe.n1 gelanceerd. Tot slot is er volgens de strategie van marketing Drenthe gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk
'merkhuis voor de regio Kop van Drenthe. Op 21 mei is er tijdens een gezamenlijke netwerkbijeenkomst een concept merkhuis gepresenteerd aan ondernemers, waarna door middel van workshops input is ontvangen. Op basis van het aangepaste merkhuis wordt een gezamenlijk merkactivatieplan ontwikkeld.

De bijdrage kan worden gefinancierd uit de reguliere begroting.