TENTOONSTELLING STUDENTEN DESIGN ACADEMY EINDHOVEN IN VEENHUIZEN


 


In het kader van de Design Deal, een overeenkomst tussen Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld, P.I. Veenhuizen en Design Academy Eindhoven presenteren 21 studenten internationale studenten hun werk in de tentoonstelling: ‘Schaarste & Overvloed’.


 


Donderdag 4 juli is om 16:00 de officiële opening in de voormalige R-K Kerk in Veenhuizen. De tentoonstelling is t/m 4 augustus in het weekend toegankelijk voor publiek.


 


Alle studenten volgen de bacheloropleiding Man & Leisure aan Design Academy Eindhoven.


 


De studenten hebben een semester lang onderzoek gedaan naar de sociale uitdagingen van het verleden, het heden en de toekomst van Veenhuizen, één van de voormalige Koloniën van Weldadigheid. Deze tentoonstelling toont de intrigerende onderzoeken en uitkomsten van een internationale groep van 21 studenten van Design Academy Eindhoven.


 


 


Niet alleen het eindproduct telt


In ‘Schaarste en Overvloed’ een expositie van social design, kijken de studenten naar wat we kunnen leren van het verleden in Veenhuizen en hoe dit zich verhoudt tot het heden. Naast hun onderzoek in Veenhuizen heeft iedere student ook in Amsterdam of Rotterdam gewerkt. In Amsterdam (west) en Rotterdam (zuid) is binnen een cirkel met de diameter van 1 kilometer volgens de City Circle methode onderzoek gedaan naar acht onderwerpen: Ambacht, Economie, Flora & Fauna, Voeding, Gezondheid, Menselijke Interacties, Leren en Materialiteit. In Veenhuizen hebben de studenten gewerkt in de context van een vierkant, één van de onderscheidende kenmerken van Veenhuizen.


 


 


Er is bijvoorbeeld een bijzondere Quilt met de naam Oefenstof te zien; de quilt werd gemaakt met stoffen van mensen uit de buurt. Het gaat niet alleen om de quilt, om het product, maar juist ook om het maakproces. Oefenstof verbindt mensen uit het dorp omdat ze samen de grondstoffen leveren voor de quilt. Dong Wook Jang verzamelde al het waar dat voor huizen of boerderijen in de buurt verkocht wordt en maakte daar een klein onbemand winkeltje van. Hij was onder de indruk van het vertrouwen dat er van een onbemande winkel uitgaat en is geïnteresseerd over wat dat zegt over de lokale samenleving.


 


 


Social Design past in Veenhuizen


De Koloniën van Weldadigheid kunnen beschouwd worden als  ‘Social Design’ avant la lettre. Aan de ene kant werd een oplossing geboden voor de schrijnende armoede in de na-Napoleontische tijd en aan de andere kant werd het schrale land in cultuur gebracht. Een concept waarvan werd gedacht dat het de sociaaleconomische problemen van die tijd zou oplossen


 


 


Tentoonstelling Schaarste & Overvloed


Waar: Voormalige RK-Kerk in Kerklaan 6 te Veenhuizen


Wanneer: 4 juli 16:00 opening. Expo toegankelijk op 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 juli en 3 en 4 augustus van 13.00 – 17.00