Omgang gemeente Noordenveld met inwoners zorgwekkend, initiatieven voor
leefbaarheid staan op de tocht.


 


Binnenkort bespreekt de gemeenteraad van Noordenveld de perspectiefnota. Dat is de vooruitblik op de begroting 2020 met bijbehorende plannen. Lijst Groen Noordenveld maakt zich sinds de frisse start van deze raad in maart 2018, steeds meer zorgen. Niet alleen financieel valt het tegen, ook de manier waarop besluiten worden genomen zonder draagvlak bij betrokkenen, is zorgwekkend. Denk aan de bezwaren tegen de omzetting van een winkelbestemming in horecabestemming aan de Hoofdstraat Peize, mensen met een recreatiewoning naast de voormalige Vluchtheuvel Norg, plan voor een mountainbikeroute in het Mensingebos Roden, de te bouwen laadpaal voor bussen bij de halte Kastelenlaan Roden, de bewoners/ondernemers in centrum Roden en de ondernemers in Veenhuizen: overleg met betrokkenen wordt afgehouden als het erop aankomt, met hun belangen wordt niet serieus rekening gehouden.


 


Waar alle betrokkenen na een sportdebat begin 2018 rekenden op een snel vormgegeven plan (de wensen van de sportverenigingen waren toen al grotendeels bekend) is het college nog steeds niet klaar met de inventarisatie. Daardoor lijkt er in 2019 vrijwel niets in accommodaties geïnvesteerd te worden, hoewel er geld beschikbaar is gesteld. Nu in grote lijnen de wensen bekend zijn, kan wat LGN betreft zo snel mogelijk met urgente klussen begonnen worden. Keuzes volgens bladzij 19 van de perspectiefnota, betekenen dat de gemeente in 2020 minder wil doen voor onder meer de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, kwaliteitsverbetering groenonderhoud, wegen en paden, dorpshuizen Nieuw-Roden en Roderwolde, Havezate Mensinge, de muziekcoöperatie Peize, Roden Fit& Gezond, nieuwbouw van scholen. De gemeente wil wel veel tijd en geld in bouwplannen voor Oosterveld Norg, Peize-Zuid en Roden-Zuid steken. Voor de in 2020 verwachte 30 inwoners extra, en voor inwoners die een andere woning zoeken, zijn er naast de 160 woningen die te koop en te huur staan, echter al voldoende mogelijkheden in onder meer de plannen Raadhuisstraat Roden, Veldkampen in Een, De Westerd Peize, eerste deel Oosterveld Norg, Haarveld Roden, Oude Velddijk Peize, Esweg Nieuw-Roden, Boskamp Roden, het oude postkantoor in Roden, Wilhelminastraat Roden, Raadhuisstraat Roden, Kanaalstraat Roden, Oostindie Terheijl, en bij de Hoprank Peize. Het is het beste deze eerst eens af te ronden voordat er aan nieuwe wordt gewerkt. Ook de in juli 2018 gemaakte afspraak om binnen een jaar een meerjarenplan woningbouw te hebben, is nog niet uitgevoerd. Een compleet beeld is er dan ook niet. Wat LGN betreft worden er andere prioriteiten gesteld bij de gemeente met name door minder tijd en geld te steken in losse prestigieuze bouwplannen. Dan kunnen meer zaken die de leefbaarheid in onze dorpen ten goede komen worden opgepakt.


 


Iedereen die hierover zijn zorgen of suggesties voor het jaar 2020 aan de gemeenteraad wil melden, kan op 19 juni 2019 vanaf 19:00 uur inspreken. Insprekers kunnen zich tot 19 juni 12:00 uur melden bij de griffie van de gemeenteraad via tel nr. 050 5027222.